1. Åbning af stormødet

Velkomst og kort præsentation af Kraftværket.com

a. Valg af ordstyrer (ordstyrer overtager ledelsen af generalforsamlingen umiddelbart efter ordstyrer-valget)

b. Valg af referent
c. Registrering af antal fremmødte

d. Valg af stemmetællere

 

  1. Vedtægter

Beskrivelse af idégrundlaget og debat
Redegørelse for og debat om de foreslåede vedtægter
a. Gennemgang af vedtægter
b. Afstemning om vedtægter

  1. Økonomi

Redegørelse for det økonomiske grundlag, herunder debat om kontingent

  1. Fastlæggelse af medlemskontingent

 

  1. Indkomne forslag

 

  1. Valg

a. Valg af brugerrådsmedlemmer
b. Valg af stedfortrædere til brugerrådet
c. Valg af regnskabskontrollant/ Valg af regnskabskontrollant suppleant

d. Evt. valg til andre poster/udvalg

 

  1. Eventuelt.

 

  1. Afslutning

(Ordstyreren afslutter stormødet. Herefter overtager det nyvalgte brugerråd ledelsen.
Brugerrådet konstituerer sig på første møde og godkender referat fra generalforsamlingen. Brugerrådet begynder herefter medlemsoptagelse og leder ’foreningen’ ifølge stormødets beslutninger og vedtægterne)

 

Alle valg til bestyrelsen kan foregå med håndsoprækning, medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning.
Alle medlemmer bosat i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har stemmeret, og er valgbare ved personligt fremmøde.

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære stormøde, skal skriftligt være brugerrådet i hænde senest 14 dage før stormødet.

Vi opfordrer alle interesserede til at stille op til brugerrådet. En tilkendegives om kandidaturet sendes til mlm@syddjurs.dk senest onsdag den 4. september.